The Order´s Hunts

Řádové lovy

Naháňka v Dlouhomilově leden 2024

Bratr Pavel Bartoš, člen komendy Morava, zorganizoval pro členy Řádu sv. Huberta naháňku na černou zvěř.  V sobotu ráno 20.1.2024 se do hospody "U Pacinů" sjeli pozvaní hosté, pro které byla připravena výborná  polévka.

Slavnostní zahájení  obstaraly zábřežské trubačky, poté  bratr Pavel, jako vedoucí naháňky, všechny střelce, psovody a honce přivítal a seznámil je nejen s průběhem celého dne, s druhy lovené zvěře, ale také vyjádřil nutnost bezpečného zacházení se střelnou zbraní. Br. František Jaša přednesl modlitbu k svatému Hubertovi a po „Bon repos" a závěrečných fanfárách trubaček jsme se vydali do honitby.  Bylo krásné, sice větrné, ale slunečné počasí, s malou vrstvou čerstvého sněhu. V první leči sice padlo hodně ran, ale výsledek nebyl příliš valný. Zato ve druhé leči, velmi náročné pro honce i psy, byl výrazný pohyb daňčí i černé zvěře. Většina střelců měla možnost zvěř vidět a mnozí i lovit. Takže rázem stoupla nálada všech o několik stupňů.

Kolem 15. hodiny byl připraven výřad. Po úvodním troubení vedoucí naháňky nahlásil počty ulovené zvěře. Devět kusů černé zvěře, 1 daňče dostřelené v oplocence a 1 liška. Dobrý výsledek. Šťastným lovcům byly předány úlomky a trubačky zahrály k poctě ulovené zvěře. Následovala poslední leč. Nejprve byly ukojeny chuťové pohárky a hladové žaludky. Poté následoval slavnostní obřad přijímání mezi myslivce, kterého se ujal bratr velmistr Jan Votava. Přijímanou byla Simona, dcera  Petra Ryzího. Krátce nato byli vyzváni dva členové komendy Morava, kteří koncem roku 2023 oslavili životní jubileum, bři. L. Čech a A. Kutálek, aby předstoupili před br. velmistra, který jim poblahopřál a předal malý dárek. Následovalo blahopřání od všech přítomných členů ŘSH a také ostatních myslivců. Pak už pokračovala volná zábava, ke které přispěl také jeden z hostů hrou na housle.

Celý tento den proběhl v duchu mysliveckých tradic, jejichž dodržování má náš Řád mimo jiné také „v popisu práce“. Pro mnohé přítomné to bylo nejen zábavné, ale hlavně poučné! Díky Pavle!                                                     

MUDr. Antonín Kutálek, komtur komendy Morava

 

Dlouhomilov-2024

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2024 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.