The Ecclesiastical Events

Duchovní akce

Pouť členů Řádu sv. Huberta do Svaté země (březen 2023)

Na konci března roku 2023 jsme ve společenství s řádovým spirituálem Otcem Františkem Eliášem absolvovali prostřednictvím cestovní kanceláře AWER TOUR ze Zábřehu na Moravě pouť do Svaté země.

„Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.“ Tak zněl úvod pozvání cestovní kanceláře AWER TOUR na poutní zájezd do Svaté země s duchovním doprovodem Otce Františka Eliáše a s průvodcem ICLic. Mgr. Miroslavem Labačem.

Kdo z členů Řádu svatého Huberta tuto pouť absolvoval, tak určitě rád potvrdí, že každé navštívené místo dýchalo mystickou atmosférou. Prožívali jsme tam duchovní zkušenosti bezprostředního a osobního setkání s Bohem, na místech Bohu zaslíbeným. Kráčeli jsme tam, kde chodili praotec Abrahám, král David, starozákonní proroci, Jan Křtitel, ale především kde se narodil, žil, dělal zázraky, hlásal radostnou zvěst a vykoupil nás pro život věčný Ježíš Kristus, ve společenství se svou matkou Pannou Marií a apoštoly.

Na všech posvátných místech jsme sice byli oklopeni moderní civilizací, ale snažili jsme se vybočit z našich každodenních starostí a směřovat ke zklidnění a spojení s Bohem. Slavili jsme mše svaté v chrámu Panny Marie Karmelské v Haifě, který je spojený s legendární Eliášovou jeskyní, dále na hoře Blahoslavenství, v Betlémě v jeskyni pod kostelem Narození Páně u hrobu sv. Jeronýma, na Olivové hoře v kostele Dominus Flevit, kde Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem, v Jerichu, které se řadí mezi nejstarší města na světě a také v centru jeruzalémského Starého Města v kapli, kde byl Ježíš odsouzen na smrt a kde začíná Via Dolorosa („Cesta bolesti“).

Velké poděkování za poutní společenství patří nejen zúčastněným členům Řádu svatého Huberta v čele s bratrem velmistrem Janem Františkem Votavou a také s pětaosmdesátiletým bratrem Janem Škopíkem, ale také dalším poutníkům z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Za duchovní vedení a provázení po Svaté Zemi děkujeme kněžím Otci Miroslavu Labačovi a řádovému spirituálu Otci Františku Eliášovi.

Važme si toho, že jsme mohli navštívit Zemi zaslíbenou, tedy podle Bible zemi danou Bohem potomkům Abraháma, vždyť v době nedávno minulé to bylo několika generacím odepřeno a v současné době, díky útokům proti Izraeli, to není s ohledem na bezpečnost vhodné. Nezapomeňme se tedy modlit za mír jak v Izraeli, tak i v celém světě a za usmíření mezi národy.

bratr Daniel Fichna

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2024 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.