Cooperation with Churches

Spolupráce s církvemi

Spolupráce s církvemi

 Přestože se převážná většina členů Řádu svatého Huberta hlásí k římskokatolické církvi, jsou mezi členy Řádu zastoupena i jiná vyznání (např. evangelické, pravoslavné,…). V tomto směru je řádové společenství otevřené příslušníkům všech křesťanských církví a vyznačuje se vzájemným respektem a jednotou v Kristu.

Spolupráce Řádu s křesťanskými církvemi se započala rozvíjet po jeho registraci, když tehdejší velmistr Řádu RNDr. Josef Štych navštívil úřadujícího biskupa Královéhradecké diecéze, Mons. Karla Otčenáška a informoval jej o vzniku a sídle ŘSH na území diecéze. Mons. Otčenášek přijal tuto informaci s velkým pochopením a podporou a sám se stal příznivcem Řádu. V následujících letech často sloužil mše svaté společně se členy Řádu, byl stálým účastníkem a hlavním celebrantem mše svaté při Svatohubertských slavnostech na Kuksu a podporoval Řád svoji autoritou i modlitbou. Na návrh Rady mistrů mu bylo, jako prvnímu v novodobé historii, uděleno nejvyšší ocenění Řádu, kterým je Řád bílého orla s křížem. Po předání úřadu biskupa v roce 1999 do rukou Mons. Dominika Duky OP, se spolupráce dále rozvíjela a vedení Řádu bylo několikrát přijato na biskupství v Hradci Králové, kde bylo pro Řád a jeho členy vyprošováno požehnání. S rozvojem členské základny a rostoucí aktivitou narůstala i spolupráce v dalších regionech a významným oceněním pro Řád byla i nabídka pražského arcibiskupa, J.E. PhDr. Miloslava kardinála Vlka, dr. h. c. na osobní setkání se členy v arcibiskupském paláci a společné slavení bohoslužby v Chrámu svatého Víta na Pražském hradě.

Rovněž současný pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner navázal ve spolupráci s Řádem svatého Huberta na svého předchůdce, kardinála Duku. Významným oceněním spolupráce je pro členy Řádu svatého Huberta tradiční předadventní setkání v prostorách Pražského arcibiskupství spojené se Svatohubertskou mší v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě.

Křesťanství položilo základy pro prosperitu současné moderní a sociální evropské i americké společnosti. Církev stála u zrodu prvních univerzit, v sociální oblasti prosazovala milosrdenství a soucit, zakládala první nemocnice, byla nositelkou kultury a v neposlední řadě poskytovala inspiraci pro život prostých lidí v příbězích světců. Řád svatého Huberta ve své novodobé činnosti z těchto základů vychází, navazuje na ně a jeho členové se je snaží začlenit do svých životů i do myslivecké praxe. 

           

 

Toto je dar od Řádu sv. Huberta Mons. Dominiku Dukovi ke jmenování a inauguraci arcibiskupem pražským a metropolitou českým – 2010

(slavnostní svatohubertský ornát a mitra)

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2024 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.