Ethical Code

Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex člena Řádu svatého Huberta

Článek 1


Člen Řádu sv. Huberta zná, ctí a dodržuje zákonné předpisy upravující myslivost v jeho zemi a v zemích kam byl pozván.

Článek 2
Člen Řádu sv. Huberta ctí, prohlubuje a rozšiřuje všechny zvyky a tradice odkázané nám předky související s výkonem práva myslivosti a lovem.

Článek 3
Člen Řádu sv. Huberta se trvale vzdělává a poznání zákonitostí přírody chápe jako svou potřebu, zvláště v poslání předávat tyto vědomosti mladším myslivcům.

Článek 4
Člen Řádu sv. Huberta ctí práva a oprávněné zájmy ostatních myslivců a také dbá oprávněných zájmů všech členů lidské společnosti.

Článek 5
Člen Řádu sv. Huberta dbá o mravní čistotu mysliveckého společenství ať v bezprostřední zájmové lokalitě nebo jako celku v celé zemi a jedná a chová se tak, aby mohl být vzorem pro celou společnost.

Článek 6
Člen Řádu sv. Huberta chápe zvěř jako živočichy, kteří jsou neoddělitelnou a úplnou součástí přírodního ekosystému jako celku a tím nenahraditelnou součástí přírody a součástí našeho života

Článek 7
Člen Řádu sv. Huberta prokazuje zvěři úctu. Stará se o ni, chrání ji a ctí a po ulovení jí prokazuje úctu podle myslivecko-etických zvyklostí.

Článek 8
Člen Řádu sv. Huberta chápe účast na lovu jako čest, které se mu dostalo a je-li pozván k lovu mimo svoji honitbu, chová se podle zvykových a společenských pravidel.

Článek 9
Členu Řádu sv. Huberta nesmí zvěř sloužit jen jako živý lovecký terč, jako zdroj střelecké zábavy. Lov nesmí být motivován toliko ekonomickými a komerčními aspekty.

Článek 10
Člen Řádu sv. Huberta při své činnosti spolupracuje s ostatními členy mysliveckých společností, s domácími a zahraničními myslivci a organizacemi.

     
Dáno v Kuksu dne 29.3.2014

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2024 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.