The Agreement between the Order and Czech-Moravian Hunting Association (ČMMJ)

Dohoda s ČMMJ

Dohoda o spolupráci Řádu sv. Huberta s Českomoravskou mysliveckou jednotou


Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu, založen roku 1695, vědom si důležitosti vzájemné podpory a jednoty při ochraně myslivosti, významu Českomoravské myslivecké jednoty pro tento program i jejich zásluh o rozvoj myslivosti respektující odbornost,

etiku, tradice a svatohubertský odkaz Františka Antonína hraběte Šporka, zakladatele první myslivecké organizace na území Českého království a naši republiky

a


Českomoravská myslivecká jednota se sídlem v Praze, založená roku 1923, největší myslivecká organizace České republiky, sdružující devadesát tisíc myslivců, jejichž dobrovolné aktivity významným způsobem ovlivňují stav chovu a lovu zvěře ve volnosti a úroveň všech navazujících činností od myslivecké kynologie, sokolnictví, střelectví, až po myslivecké vzdělávání a výkon pověření od MZe ČR podle zákona o myslivosti v platném znění, se dohodly na spolupráci takto:

článek  I.

Obě zúčastněné strany budou spolupracovat a vzájemně se podporovat ve všech činnostech a projektech směřujících ke zlepšení stavu myslivosti a její prezentace před veřejností doma i v zahraničí.

článek II.

Vzájemně se informovat o všech skutečnostech a trendech v myslivosti v ČR i zahraničí a možnostech jejich využití v návaznosti na znění článku I.

článek III.

Spolupráci budou naplňovat dílčími dohodami "ad hoc" přijatelnými pro obě strany, přičemž zárukou splnění dohod je myslivecká čest obou na této dohodě zúčastněných subjektů.

článek IV.

Dohoda je čestná a dobrovolná.Oba zúčastněné subjekty občanských sdružení /smluvní strany/ ji plní v rámci své právní subjektivity s obecnou právní odpovědností.

článek V.

Odstoupit od této dohody lze po předchozí tříměsíční výpovědní lhůtě, kterou jedna ze zúčastněných stran doručí písemným oznámením své rezignace statutárnímu zástupci druhé strany.


Datum uzavření dohody:     červen 2005

Signatura statutárních zástupců:       za ŘsH - velmistr                         za ČMMJ - předseda


Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2024 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.