The Competitions

Soutěže

Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů o "Pohár Řádu sv. Huberta

 
Pravidla a soutěžní řád.
 
Řád sv.Huberta se sídlem na Kuksu pořádá v rámci Svatohubertských slavností každoročně první říjnovou sobotu  celostátní soutěž mladých  jelenářů (dále jen „vábníků“) ve vábení  jelenů.
Řád sv.Huberta (dále jen ŘsH), chce v duchu svých tradic přispět k rozvoji této nejvíce ctěné myslivecké dovednosti mezi mladými myslivci do 35 let a proto od roku 2004 pořádá: „Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů o Pohár ŘsH“ podle těchto pravidel:
 1. Soutěž je otevřená mladým myslivcům i milovníkům a znalcům přírody pokud nejsou starší 35-ti let v době konání soutěže.
 2. Soutěžící se nazývá „vábník“.Vábník má volnost ve volbě nástroje.Může to být přírodní artefakt nebo uměle vytvořený nástroj lidskou rukou, či kombinace obojího.
 3. Vábník musí během soutěže předvést osm základních hlasových projevů jelenů bez možnosti opravy zahájené ukázky.Tyto základní projevy jsou:
  • mladý hledající jelen
  • středněstarý hledající jelen
  • starý hledající jelen
  • výzva mladšího jelena ke staršímu
  • vítězný ryk po vyhraném souboji
  • jelen stojící u laní
  • sbíjení laní
  • odpočinkové mrmlání
  V případě velkého počtu soutěžících se zkracují předepsané ukázky až na minimální počet tří ukázek o kterých rozhodne porota těsně před soutěží.
 4. Posuzování výkonů vábníků provádí odborná porota (jury) jmenovaná Radou mistrů ŘsH z řad nejlepších jelenářů ČR v počtu nejméně 3 maximálně však 5-ti porotců, z nichž jeden je zvolen předsedou poroty.Hodnocení vábníků provádí porota veřejně aklamací (bodový systém) od 1 bodu – v praxi nepoužitelné až po 6 bodů nejlepší.Vábník s nejvyšším počtem bodů je vítězem.Ostatní pořadí určuje počet dosažených bodů sestupně.V případě rovnosti bodů na některém z míst do 5 místa určí porota další projev jelení zvěře pro „rozstřel“.
 5. Výkony vábníků jsou předváděny anonymně podle pořadí vzešlého z losování, kterým se soutěž vždy zahajuje .Vábníci jsou označeni vylosovanými pořadovými čísly.
 6. Výkon vábníka je porotou posuzován toliko podle zvuku prováděných disciplin.Hodnotí se praktická použitelnost pro lov lestný, také působení umělecké i schopnost přednést nejširší škálu variability hlasových projevů jelenů .
 7. Objektivitu celé soutěže garantuje Rada mistrů ŘsH, která celý průběh soutěže organizuje, monitoruje a řídí.Také přijímá případné protesty a připomínky od soutěžící vábníků, tak poroty.Její rozhodnutí je v dané věci konečné.
 8. Pořadí obsazených míst soutěžících vábníků určuje porota v technicky nejkratším možné době po skončení soutěžních disciplin po poradě jury s bodovým výsledkem pro všechny zúčastněné vábníky. Toto pořadí vyhotoví jako protokol ze soutěže, který se zakládá do archivu pořadatele. Výsledky  na prvních třech místech přednáší předseda poroty,ostatní místa moderující, pokud se nedohodnou jinak.
 9. Soutěžící vábníci obdrží od pořadatele  na prvních třech místech tyto ceny:
  první místo:  -  pohár se zveřejněným názvu soutěže a vročení a ročníkem, odstřel trofejové zvěře v honitbě LČR, s.p.   
  druhé místo: -  obraz s motivem jelena, a věcný dar
  třetí místo:   -  účast na naháňce na zvěř černou nebo věcný dar, či obojí.
  Vábníci na prvních třech místech obdrží věcný dar od mediálního partnera soutěže, kterým je Lesnická práce s.r.o.
 10. Pohár  s podstavcem je vyroben ze skla.Má vyrytý námět se života jelení zvěře a řádovou insignii s nápisem  „Pohár Řádu sv.Huberta -  Juniorské mistrovství ČR ve vábení jelenů“.Na podstavec se vyrývají: ročník soutěže,  a rok konání soutěže. Pohár  n e n í  putovní.

Změny a doplňky těchto pravidel může provést pouze RM ŘsH na základě objektivně vzniklé potřeby.V průběhu soutěže změny nejsou přípustné.

Tato pravidla byla schválena Radou mistrů ŘSH dne 20. 08. 2004 a pozměněna RM dne 18. 05. 2007.
Tato pravidla byla zveřejněna dne 25. 08. 2004 zasláním přihlášeným účastníkům soutěže a v časopise „Svět myslivosti“, který vydává Lesnická práce, s.r.o., která je spolupořadatelem akce a mediálním partnerem .
Tato  pravidla jsou zveřejněna každoročně v celostátně vycházejícím odborném časopise a neustále na webových stránkách ŘsH: www. radsvatehohuberta.cz. V časové lhůtě 1 měsíc od termínu pořádání akce (vždy první sobota v měsíci říjnu) jsou rozeslány přihlášeným vábníkům pokud o ně požádají.


Vypracoval: MVDr. Fejfar František, EOSH; člen RM ŘsH a kolektiv
Dáno na Kuksu  dne 20.05.2007 a stvrzeno podpisem velmistra  a kancléře ŘsH.
Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2023 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.