The Present Days

Současnost

Klub přátel Řádu sv.Huberta

Historie a vznik Klubu přátel Řádu svatého Huberta

 

Počátky a samotná myšlenka vzniku sahá do roku 1998, kdy byla oslovena skupina studentů Střední lesnické školy v Trutnově a požádána o pomoc na spolupořádání Svatohubertských slavností v Kuksu, kde byl první kontakt s myšlenkou Františka Antonína hraběte Sporcka a Řádem svatého Huberta. O rok později se tato situace opakovala a studenti tehdy dostali návrh na založení spřátelené organizace, která by spolupracovala s Řádem svatého Huberta a pomáhala v naplňování Sporckova odkazu. Studenti se chopili této nabídky a po dvouleté strastiplné cestě vzniká dne 17. 2. 2001 Klub přátel Řádu svatého Huberta, jakožto i první odznak, a rok poté i pasovací listy. KpŘsH má za cíl sdružovat zejména mladé myslivce, kteří se hlásí k myšlenkám a odkazu F. A. hraběte Sporcka, či zájemce o členství v Řádu svatého Huberta (ŘsH), kteří ještě nesplňují některou z podmínek členství v ŘsH. Důvodem vzniku je zájem napravovat narušené vztahy nejen mezi námi myslivci, ale také mezi námi a širokou veřejností. Dalším cílem je udržovat krásy a tradice české myslivosti a šířit je mezi současnou, ale i nastávající širokou veřejnost.

 

 

Náplň činnosti KpŘsH

 

KpŘsH úzce spolupracuje s Řádem svatého Huberta na akcích pořádaných pro širokou i odbornou veřejnost. Zejména na Svatohubertských slavnostech pořádaných každoročně 1. říjnovou sobotu na Kuksu a v roce 2011 na Pražském hradě. Mezi další osvětovou činnost patří: pořádání Dnů Země a Dnů ptactva, individuální přednášky na základních školách, ke kterým jsou k dispozici vypracované prezentace o myslivosti a ochraně přírody v aplikaci Microsoft Power Point.

Pod záštitou KpŘsH a MS Strážný vrch Uhelná Příbram (okres Havlíčkův Brod) již sedmým rokem zdárně funguje Kroužek myslivosti a ochrany přírody pro žáky základních škol, který mnohým mladým myslivcům i jejich rodičům schází. Dětem přibližuje důležitost myslivosti, její zájem o zachování a důležitost ochrany rozmanitých druhů zvěře, ptactva, ostatních živočichů a rostlin a jejich životního prostředí. Každý rok je uspořádán pro členy tohoto kroužku dětský letní tábor. Součástí Svatohubertských slavností je i výstava obrázků malovaných dětmi do celonárodní výtvarné soutěže, která má každý rok jiné téma vztahující se k přírodě a činnostem v ní. Při slavnostech jsou vyhlašováni i vítězové každé kategorie a zástupci KpŘsH a ŘsH jim předávají hodnotné ceny věnované sponzory. Výstava obrázků je prodejní a výtěžek z prodeje a dražby vítězných děl je každoročně věnován nadaci SOS Dětské vesničky.

 

 

Podmínky členství v KpŘsH

 

Jedinou podmínkou ke vstupu je zavázání se k dodržování tradic naší krásné etické myslivosti a odkazů zanechaných nám minulými generacemi myslivců. Členem se může stát každý, kdo úspěšně projde čekatelskou lhůtou stanovenou Radou KpŘsH. Samozřejmostí je i vyplnění přihlášky. Odznak člena KpŘsH vyjadřuje naši sounáležitost s Řádem sv. Huberta, odkaz Františka Antonína hraběte Sporcka a naši snahu o uskutečnění cílů Klubu.

 

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2024 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.