Odkaz svatohubertské tradice dnešku

Také naši myslivci, podobně jako všichni myslivci středoevropští, se dnes hlásí k svatohubertským mysliveckým tradicím, které jsou u nás spojeny zejména se jménem hraběte Sporcka.

Tyto tradice však nevznikly jednorázově a vznikaly dávno před Sporckem a dokonce dávno před legendárním svatým Hubertem či Eustachem, Jiljím či Prokopem anebo dávno před bájnou Dianou či Artemidou.

Celý článek...