Sporckův Řád sv. Huberta a jeho členové

Pro konec 17. století a začátek 18. je charakteristický vznik mnoha řádů, které většinou neměly dlouhé trvání. Patří mezi ně i řády lovecké.

Sporckův Řád sv. Huberta nebyl prvním loveckým řádem. Předcházel mu Řád Zlatého jelena, založený roku 1672 posledním Piastovcem, vévodou Jiřím Vilémem z Břehu a co je pro nás zajímavé, který také už znal loveckou hudbu na lesní rohy.

Celý článek...
 

František Antonín hrabě Sporck a obnovený Řád sv. Huberta

 

Vážení přítomní, dámy a pánové,

v úvodu mého příspěvku, který by se měl dotknout osoby Fr. An. hraběte Sporcka a jeho vztahu k novodobému Řádu sv. Huberta mi dovolte několik vět k nejnovější historii Řádu.

Celý článek...
 

Řád svatého Huberta a císař Karel VI.

V roce 1995 tomu bylo právě 300 let, kdy František Antonín hrabě Sporck, proslulá osobnost českého baroka, založil 3.listopadu roku 1695, v den zasvěcený svatému Hubertovi, lovecký Řád, nesoucí jméno tohoto patrona myslivců.

Celý článek...