Sporckův Kuks - názory, otázky a problémy

 

Jedinečnost Kuksu je určena především mnohostí jeho funkcí. Nešlo tu zdaleka jen o polaritu života světského a duchovního, pozemského a posmrtného, vyslovenou v řadě příkladů konfrontací rezidence a kostela jako rodové hrobky, jako chrámu špitálního nebo klášterního.

Celý článek...
 

Umělecká družina F. A. hraběte Sporcka

Kolem Sporcka kroužili literáti různých typů a kvality, vesměs ze slezského okruhu. Patrně Grossovým prostřednictvím navázal hrabě roku 1718 styk s Ferdinandem Ludwigem von Bresler und Aschaffenburg ( 1681 - 1722 ),

Celý článek...
 

Mistr barokní lovecké grafiky J. E. Ridinger

 

Malíř, kreslíř a rytec Johann Elias Ridinger se stal svým dílem nejslavnějším barokním mistrem ve zpodobňování lovné zvěře, kronikářem v uměleckém ztvárnění všech způsobů lovů tehdejší doby. Narodil se před 300 lety dne 16. února 1698 v německém Ulmu.

Celý článek...