Zvěř jako symbol

Řecké „symbolon“ znamená znak, značku, znamení. Symbol pak je znak zastupující obecný pojem, konkrétní představa, jež slouží k označení nějakého abstraktního pojmu. Např. srdce je symbolem spravedlnosti.

Celý článek...
 

Jelen v mytologii a symbolice

 

Úloha, kterou sehrává sakramentalizovaný jelen v podání svatohubertského kultu i všech religiózně pojatých loveckých bratrstev a řádů tkví hlubokými kořeny v bájesloví a z něho vyvozené symbolické a emblematické ikonografii.

Celý článek...
 

Jelen v křesťanské a jiné symbolice

 

Před více než 50 lety vydal lesmistr František Vodička (1892-1967) knihu „Po stopách posvátného jelena“, v níž se snažil vysledovat, jaký význam měl jelen, tento symbol nejdokonalejší lovné zvěře, v náboženských představách od pravěku po středověk.

Celý článek...
 

Černá zvěř v mytologii

 

Dnes pod pojmem černá zvěř rozumíme jen divoké prase. Vždy tomu tak nebylo. Jako černá zvěř se označoval medvěd, tur, zubr a prase divoké. Povšimněme si, že kromě tmavého zbarvení mají všechna tato zvířata ještě jedno společné: dokáží se bojovně postavit člověku a nebezpečně ho ranit nebo i zabít.

Celý článek...