František Antonín hrabě ŠPORK 1662-1738 - jako vydavatel literatury

I přes usilovné pátrání co vedlo Františka Antonína hraběte Šporka k vnitřnímu přerodu, kdy pochopil, že se mu nevyplácí okázalé vystupování a vůbec jeho dosavadní život, kdy na svých panstvích jen stavěl, vydržoval pro zábavu šlechty herce a pořádal bály a „vychovával a káral“ podané, ty „šibaly“

Celý článek...
 

František Antonín hrabě Sporck a Matyáš Bernard Braun

 

Třista patnáct let uplynulo od narození barokního sochaře a řezbáře Matyáše Bernarda Brauna, reprezentanta vlašského barokního umění v Evropě. Narodil se 24. února 1684 v Sautensu, nevelké vesnici v blízkosti Oetzu ve středním Tyrolsku, v sousedství cisterciáckého kláštera ve Stamsu.

Celý článek...
 

Hrabě Sporck a počátky lovecké hudby v Čechách

 

O hraběti Sporckovi mnozí právem tvrdí, že byl nejen zakladatelem mnohých loveckých tradic v Čechách, ale již také tím, kdo dovezl první lovecký roh do Čech. Právě jeho zájem o lov byl jedním z mnoha důvodů, proč se o lovecký roh podrobněji zajímal.

Celý článek...