Svatý Hubert na Wikipedii

 

Každé povolání, ba i celé země, zvolily si svoje ochránce. Svatí ochraňovali před některými nemocemi a jiným nebezpečenstvím. Anglii byl patronem svatý Jiří, Španělsku svatý Jakub, Čechám svatý Václav, žákům a studentům svatý Řehoř, malířům svatý Lukáš, tesařům svatý Josef, proti moru vzýváni byli svatí Rochus a Šebestián, proti očním nemocem svatá Otýlie, Klára a Lucie, proti ohni ochraňoval svatý Florián. Také stav lovecký či myslivecký obdržel svého patrona. Jak známo, původně jím byl svatý Eustach, lovec a někdejší římský vojevůdce Placidus, prokazovaný ve druhém století našeho letopočtu za císaře Trajána a Hadriána. Později ho nahradil svatý Hubert, který žil v 7. století prvního tisíciletí po Kristu, pozdější biskup Lutyšský, jehož životopis je nejlépe popsán v díle „Vita Sancti Hugberti“ z roku 744.

 

 

Svatohubertská legenda


Již za století desátého ctili myslivci v Ardennách sv. Huberta jakožto vyvoleného patrona svého a slavili výroční památku jeho po ukončení podzimních honů dne 3. listopadu. Časem oblíbili si na uctívání jeho obětovati prvotinky i desátky zvěře do roka ulovené. Přímluvy sv. Huberta ovolávali se myslivci i jiní lidé obzvláště v
Celý článek...
 

Svatý Hubert

Světec Hubert pocházel ze vzácného rodu akvitánského. Narodil se někdy za druhé poloviny sedmého století a dostal takového vychování, že vyspěl v uhlazeného světáka, jemuž na zbožnosti a křesťanské dokonalosti mnoho nezáleží. Stav se dvořanem u Franckého krále Theodoricha III. liboval si ve veselých společnostech

Celý článek...