Exercicie

Řád svatého Huberta pořádá každoročně nejen pro své členy a příznivce Řádu, ale i pro zájemce z řad myslivecké veřejnosti duchovní obnovu (exercicia), zaměřenou na výklad Bible a liturgických textů. Všichni přítomní si tak rozšiřují znalost Starého a Nového Zákona pod vedením spirituála ŘsH P. Františka Eliáše, děkana ze Zábřehu. Na tato tří nebo čtyřdenní setkání jsou zváni i laici, kteří danou tématiku odborně vysvětlují, a nachází se zde prostor i pro hosty z řad vojenských kaplanů, kteří předávají své zážitky z mírových misí. Místem konání těchto každoročních setkání je buď klášter kapucínů v Praze na Loretě, nebo premonstrátský klášter Želiv.