23. Svatohubertská slavnost - poděkování

 

Kuks 2.10.2016

 

23.Svatohubertská slavnost je minulostí. Jsou 4 hodiny ráno a nemohu spát a to i přesto, že jsem unavený. Asi víc psychicky než fyzicky. Hlavou mi stále běží epizody z uplynulého dne a znovu a znovu slyším slova chvály, podpory a poděkování nebývale velkého počtu účastníků slavnosti, která mi v průběhu uplynulého dne vyjadřovali. A protože spánek nepřichází, píši tyto řádky.

Pepíku, Jirko, Václave, Jardo, Pavle i ty Dano a vy všichni, kteří jste se podíleli jakýmkoli způsobem na zabezpečení 23.Svatohubertské slavnosti, skláním se před vaší obětavostí a děkuji vám za vaši práci. Vy dobře víte, že poděkování je vše, co za svou práci ode mne můžete očekávat a o to víc si vážím skutečnosti, že vaše srdce - i přes přibývající bolesti zbytku těla, stále hoří nejen pro tuto akci ale i pro další službu ideálům Řádu svatého Huberta. Palivo nadšení je asi nahrazováno palivem vůle, ale plamen neuhasíná a věřím, že nějaká ta jiskra zapálí i srdíčka dalších budoucích rytířů řádu.

Rád bych poděkoval i všem podporovatelům a partnerům Svatohubertské slavnosti, bez jejichž finanční nebo materiální pomoci bychom nedokázali realizovat tak bohatý kulturní program a zajistit ceny pro soutěžící. Slova „Je to krásné, ale má to jednu chybu - nedá se to všechno stihnout“ jsem dnes slyšel rovněž několikrát a moje odpověď byla vždycky stejná. „Přijďte příště“. Poděkováním za podporu může být i častá radost v očích dětí, zdolávajících „Stezku lesního moudra“.

Poděkování patří i vám všem, kteří jste se slavnosti účastnili. Děláme ji pro vás, a pokud byste nepřišli, asi by v nás všechno to palivo brzy vyhořelo. Děkuji při této příležitosti i za všechna vaše slova podpory a chvály a mám na vás pouze jedinou prosbu. Pokud se vám něco nelíbilo, řekněte to nám, pokud jste byli spokojeni, řekněte to ostatním lidem.

Je nám líto, že z důvodu velikosti a kapacity kostela se Svatohubertské mše může účastnit jen omezený počet návštěvníků, ale věřím, že trochu nepohodlí a vydýchaného vzduchu nahradí hluboký duchovní prožitek, umocněný krásnou hudbou a zpěvem. Velice si vážím poděkování, které vyslovil členům řádu královéhradecký biskup Jan Vokál a i jemu děkuji za čas, který si pro nás udělal. Velikou radost mi udělala jeho slova, vyslovená po mluveném slovu před ohňostrojem  -  „To jsem nečekal…“.

Závěrem, ale jistě v neposlední řadě, bych chtěl poděkovat Národnímu památkovému ústavu za možnost pořádat již téměř čtvrt století naši Svatohubertskou slavnost na Hospitálu Kuks a panu kastelánu Švecovi za trpělivost - v letošním roce snad jen s několika málo neukázněnými účastníky slavnosti. Prosím o naplnění jeho přání, aby „milosrdný déšť“ alespoň trochu skropil prach zvířený kroky několika tisíc návštěvníků a vrátil svěží barvu trávníkům.

 

Největší poděkování bych chtěl vyslovit Tobě, můj Stvořiteli a nebeský Otče, za nádherný podzimní den, který již po mnoho let dopřáváš Svatohubertským slavnostem, za společenství členů a rytířů Řádu svatého Huberta, ve kterém jsem nalezl mnoho úžasných lidí a opravdových přátel a za sílu a snad i moudrost, kterou od Tebe dostávám.

 

S úctou Jan Votava, velmistr ŘSH