Historie

Dopis Šporka

Dopis Františka Antonína hraběte ze Sporcků

k Hospitální nadaci jím založené


přepis z ručně psaného dopisu v barokní němčině švabachem psané.

Poněvadž rozhodně chci, aby tato má nadace, jak bylo řečeno, byla na věčné časy ve všech a každém (bodě) úplně  držena a vyplňována- poněvadž však denní zkušenost učí, že takové fundace se dodržují sotva či nejdéle sto let podle úmyslu zakladatelova a v této době bývají fundační listy od těch, kdož je mají plniti a mají je ve správě a péči, zadrženy, změněny či docela potlačeny a tímto způsobem osoby, fundaci obdařené, nevědí, co jim náleží, následkem čehož nadace postupně mizí a užívá se jí na jiné věci – a já mám zvláštní přání, aby tomuto nešvaru a hanebnému zneužití bylo odpomoženo, nařizuji tímto.

 

Aby u špitální obce nejen vždy zůstal a byl uchován originální exemplář tohoto mého fundačního instrumentu, nýbrž také aby tento instrument byl znovu, bude-li nutno, vydán, tak jako je nyní tiskem zhotoven, aby byl veřejně vyvěšen v refektáři pro informaci každého a aby byl každý měsíc čten plnému shromáždění.

Za tím účelem chci, aby všichni povždy věděli, jak mají býti podle mé nadace chováni a zásobeni. Kdyby pak jim někdo, ať je to kdokoliv, snad zadržel nebo odebral něco z výživy a nutné obsluhy, které jsou navždy, a kdyby se zjistilo, že správce špitálu měl proti instrukci na tom účast, mají špitálníci míti právo zvoliti si několik osob z obce, vyslati je k panství, biskupům či konsistoři a s jejich případnou pomocí domáhati se svého.


František Antonín hrabě ze Sporcků
Frantz Anton Graf von Sporck
locus signum

 

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

Tel: +420 123 456 789
E-mail: info@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2018 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.

Created by canalmedia

Menu-CS