DEN LESŮ v areálu HÁJEMSTVÍ


Dne 16. 5. 2014 se již tradičně konala v areálu LČR- Hájemství  oslava Dne lesů. Pro necelých 650 návštěvníků z mateřských a základních škol ze Dvora Králové nad Labem, Kocbeře,  Nemojova,  Vítězné a letos i Hradce Králové zde organizátoři připravili pestrý program s lesní tematikou.

 

 

 

Po slavnostním zahájení za zvuků fanfár v podání studentů České lesnické akademie v Trutnově se skupiny dětí postupně vydávaly na stezku, na které je čekalo celkem pět zastavení. První bylo „U medvěda,“ který si pro každého účastníka přichystal střelbu šiškou na cíl. Druhá zastávka „U rybářů“ následovala u lesního rybníčka, kde na žáky kromě přednášky o rybách žijících v našich vodách čekala i hra na rybáře.

 

 

Povzbuzeni loveckými úspěchy pokračovali všichni přímo k myslivosti. „U myslivců“ si vyzkoušeli střelbu na terč, poznávali lesní živočichy podle trofejí, pobytových znamení a stop. Na dalším stanovišti se museli žáci vydat hlouběji do lesa a najít ztracené lesní živočichy, které pak rozdělili do příslušných lesních pater.

 

 

Na závěr nesměla chybět trocha botaniky – poznávání listnatých a jehličnatých dřevin. Odměnou za úspěšné zvládnutí stezky byly další soutěže a atraktivní stanoviště v areálu  – ukázky lesní techniky, využití koně při lesní práci, střelba z luku, vaření čaje z přírodnin, mineralogie, zajímavosti o ochraně životního prostředí, včelařství, myslivosti, třídění odpadu, výstava dětských prací výtvarné soutěže na téma „ Les,“ jízda na ponících, nebo možnost opékání buřtů.

 

 

Děkujeme všem, bez kterých by se tato skvělá akce neuskutečnila. Především  zaměstnancům Lesů ČR, Lesní správy Dvůr Králové a Městských lesů, obci Vítězná, KRNAPu Vrchlabí,  odboru Životního prostředí MěÚ Dvůr Králové nad Labem,  DDM Jednička, jezdeckému oddílu Nový Svět, členům Řádu sv. Huberta, studentům ČLA Trutnov a také naším žákům  ZŠ Schulzovy sady, kteří nás celou akcí provázeli.

Václav Lokvenc ml. - lesní pedagog