Tomáš Rohan uspořádal pro členy ŘSH kachní hon

 

Hon na kachny v obci Nezdřev se konal v sobotu 7. září 2013. Bratr Tomáš Rohan na něj pozval členy Řádu sv. Huberta, kteří tak měli možnost společně prožít mimořádně příjemný den.

 

 

 

Akce se konala ve spolupráci s místním mysliveckým sdružením. Nezdřevští připravili pro své hosty nejen rybníky s dostatkem zvěře, ale vytvořili také velmi milou atmosféru, která byla charakteristická pro celý průběh společného lovu. Je třeba ocenit také to, jak skvěle byl hon připraven po organizační stránce, jak se při něm dbalo o myslivecké tradice a zvyky a v neposlední řadě, jak si na své přišly i naše chuťové buňky! Milou tečkou pak bylo závěrečné posezení, včetně živého hudebního doprovodu.

 

 

 

 

Nezbývá, než poděkovat Tomáši Rohanovi za jeho pozvání. Snad se tento hon stane začátkem tradice společných podzimních lovů členů ŘSH.

 

 

Martin Horálek