IV. Myslivecký den v Chudeřicích

Poslední červnovou sobotu se sešli nejen myslivci, ale i široká veřejnost, aby si společně užili již čtvrtý ročník mysliveckých slavností v Chudeřicích. Tuto akci pořádanou mysliveckým sdružením ‘‘Svornost‘‘ ve spolupráci s Řádem svatého Huberta podpořila také Lesní správa Dvůr Králové.

 

Pro účastníky bylo vytvořeno stanoviště přibližující lesní prostředí. Byly vyzkoušeny dovednosti a vědomosti o lese a jeho obyvatelích. Poznávali se přírodniny, skládala se puzzlata, z kostek se stavěly stromy, poznávaly se stopy zvířat, prolézala se liščí nora. Zájem o toto stanoviště projevili nejen děti, ale i dospělí.

Doufáme, že se nám podařilo hravou formou přiblížit lesní prostředí, ukázat na práci lesníka a myslivce, kteří v něm společně hospodaří. Děkujeme za zájem veřejnosti o tyto profese a těšíme se na další společná setkání.

 

Václav Lokvenc