Nadační les Hospitální nadace F.A.hraběte Sporcka - Nové Lesy u Dvora Králové n.Labem


Po jarním úklidu klestu bylo provedeno v první polovině května roku 2013 zalesnění.Roleček Jiří, Lokvenc Václav