ŘSH přispěl na nové varhany v pražské katedrále

Muži v uniformách Řádu sv. Huberta nechyběli mezi čestnými hosty slavnostní mše na poděkování za 70 let života pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP. Bohoslužba se uskutečnila na svátek sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze, v sídelním chrámu českého primase.

 

 

 

 

Kardinál Duka nechtěl ke svým „kulatinám“ přijímat žádné osobní dary, ale všechny požádal o příspěvek na stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jejich vybudování je jedním z nejodvážnějších projektů, do kterého se kardinál Duka pustil. Finanční dar 10 tisíc korun byl při této příležitosti poskytnut z prostředků Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka a certifikát panu kardinálovi oficiálně předal velmistr Řádu.

Slavnostních okamžiků se v úterý 23. dubna 2013 za ŘSH zúčastnili: velmistr Jan František Votava, mistři ŘSH Tomáš Hána, Libor Burian a Martin Horálek, prefekt Vladimír Pochman a členové Vojtěch Kočka a Tomáš Rohan.