Řád svatého Huberta pokračuje ve vzdělávání myslivců

„Penzion Za Vodou“ ve Dvoře Králové nad Labem dne 5.dubna 2013 tradičně hostil již XVIII. ročník vzdělávacího semináře „Tradice a současnost v myslivosti“, uspořádaný opět pod záštitou místostarosty obce Stanovice, ale tentokrát bez podpory Ministerstva zemědělství ČR.

 

Krátký úvod, doprovázený loveckou hudbou v podání Loveckého tria Hradec Králové, obstaral odborný garant ing. Zdeněk Navrátil. Poté odstartoval dopolední program obsahující 6 referátů. První příspěvek na téma „70 let od úmrtí dvorského šporkologa Ernsta Backa“ přednesl člen Řádu sv. Huberta ing. František Frola. Příspěvek informoval o díle a životě významného místního badatele židovského původu německé národnosti, který v důsledku válečných událostí tragicky zahynul v koncentračním táboře. Stačil však shromáždit a zachránit úctyhodnou sbírku archiválií z dob Antonína F. hraběte Sporcka. Druhým přednášejícím byl bývalý člen Řádu pan ing. et ing. František Bezděk, který přítomné seznámil s obsahem svého příspěvku na téma „Myslivecké tradice. Co pořád děláme špatně nebo jinak než se má?“ Velmi netradiční pojednání o hodnotách tradic a neznalosti myslivců při jejich realizaci posluchače nebývale zaujalo.

Třetím přednášejícím byl vzácný host z Polské republiky, Piotr Marek Krzemien, Velmistr Řádu insignie zlatého jelena. Seznámil přítomné s osobností a rodem zakladatele Řádu Jiřím Vilhelmem IV. Piastovcem. Dále pohovořil o obnově tohoto řádu po 300 letech a jeho novodobé historii, včetně pořádaných aktivit. Následoval příspěvek MUDr. Luboše Tučka, praktického lékaře a dlouhodobého myslivce na téma „Úrazy při výkonu práva myslivosti“. V krátkém exkurzu shrnul rizika při výkonu práva myslivosti a zopakoval zásady první pomoci.

Pátým v pořadí byl poutavý příspěvek MVDr. Jaroslava Čechury, předsedy OMS ČMMJ Trutnov na téma „Přikrmovat v zimě či ne?“ Doktor Čechura jako dlouholetý pracovník veterinární správy v Trutnově velmi dobře ovládá problematiku výživy zvěře, a to nejen v době nouze. Velmi zajímavě zpracovaný příspěvek doplnil bohatými zkušenostmi z vlastního praktického výkonu práva myslivosti. Dopolední cyklus přednášek uzavřel Dipl. Ing. Petr Ziegrosser příspěvkem na téma „Jak účinně snižovat stavy černé zvěře." Ve svém příspěvku zmínil některé záležitosti etologie černé zvěře, včetně příčin, které mají podíl na nárůstu početních stavů této zvěře v posledních letech. Seznámil přítomné s účinným systémem společných lovů – naháňky se slíděním – při zapojení více honiteb. Ale také zmínil účinnou možnost snižování početních stavů černé zvěře odchytem.

V odpoledním programu odjeli účastníci na exkurzi do nedalekého Josefova, kde navštívili vojenský kostel a pevnostní kasemata. Doprovod s výkladem zajistil pan páter Boháč. Z časových důvodů nedošlo k návštěvě kaple zasvěcené svatému Hubertovi, zbudované v obci Starý Ples Františkem Antonínem hrabětem Sporckem v roce 1690. Tento bod bude zařazen do příštího semináře. Na závěr nutno dodat, že seminář si získává své příznivce, protože letošní účast opět přesáhla počet 80 účastníků.