Stanovisko členů ŘSH k aktuální otázce otevření zákona o myslivosti

 

Řád svatého Huberta zaznamenal aktivity vedoucí k otevření Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Tyto aktivity nenechávají členy ŘSH klidnými. Proto na svém jarním zasedání, kterému předcházelo jednání Rady mistrů – nejvyššího orgánu Řádu, bylo vše důkladně prodiskutováno:

 

- ŘSH doporučuje otevřít zákon o myslivosti až po důkladné odborné diskuzi a po nalezení maximální shody všech zainteresovaných subjektů,

- ŘSH trvá na zachování minimální výměry honiteb na současných 500ha,

- ŘSH vyzývá všechny hospodáře v přírodě – zemědělce, lesníky a myslivce – k co nejužší spolupráci a ke vzájemné toleranci při tvorbě krajiny a minimalizování vzniku škod. Pouze v této komunikaci by mohlo být dosaženo vyšší přidané hodnoty, která by vedla k nastavení nových podmínek hospodaření.