Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu, spolu s Hospitální nadací F.A. hraběte Sporcka za významné finanční pomoci firmy M-Plus CZ s.r.o. Stanovice Josefa Mádleho a Josefa Pišty, rodáka ze Dvora Králového nad Labem, uskutečňují projekt restaurování barokní sochy svatého Františka Xaverského.

 

Svatý František Xaverský (7.4.1506 – 3.12.1552) je považován za jednoho z hlavních jezuitských patronů. Byl průkopníkem katolického misijního úsilí na Dálném východě. Uskutečnil misijní výpravy v oblasti Indie, Západní Indie a Japonska. Zemřel na misijní cestě do Číny. Je považován za jednoho z největších misionářů všech dob a nazýván též apoštolem Dálného východu.

 

 

Autor díla, Jiří František Pacák (1670 – 1742) pochází ze Starého Rokytníka u Trutnova. V druhé polovině svého života se setkává s významným barokním sochařem Matyášem Bernardem Braunem, toho času ve službách Františka Antonína hraběte Sporcka a stává se jeho žákem. Po svém osamostatnění je vyhledávaným, uznávaným barokním sochařem. Svá díla především realizuje ve východních Čechách. V letech roku 1725 – 1730 vytváří sochařská díla pro žírečské jezuity. Jsou to významné sochy světců sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Františka Xaverského.

 

 

Dne 25.7. 2011 pod odborným dohledem akademického sochaře a restaurátora Karla Krátkého došlo k demontáži sochy za účelem restaurování. Socha byla rozebrána celkem na osm kusů vč. podstavce a převezena do restaurátorské dílny v Pardubicích.

 

 

Současný stav restaurované sochy z kontrolního dne v rámci dozoru, ze dne 14.5.2012 je v dokončovací fázi. Termín instalace z restaurované sochy zpět na mlýnské návrší v Žírči u Dvora Králové nad Labem v termínu srpen 2012 bude naplněn.

 

Více fotografií ve fotogalerii

 

Lokvenc Václav
mistr Řádu sv. Huberta