Dne 17.května proběhla v areálu Hájemství spravovaném Lesní správou Dvůr Králové oslava Dne lesů. Tuto akci navštívili žáci Dvorské základní školy Schulzovy sady a Podharť, také děti  mateřské školy Slunečná, Juta a Roháčova. Z obcí Vítězná, Nemojov a Mostek jak žáci ZŠ, tak MŠ. Nechyběly ani děti z Dětské ozdravovny Království, které doprovázeli dva studenti  střední lesnické školy z Hranic na Moravě,  zde prožívající  týdenní provozní praxi. Celkem dorazilo na tuto akci 580 dětí objednanými autobusy.

 

Pro účastníky byla připravena v areálu Hájemsví  mnohá zastavení. Lesní techniku předvedli zaměstnanci Lesů města Dvůr Králové, lesnické školství přiblížili žáci České lesnické akademie Trutnov, pracovníci KRNAPu oživili model Krkonoš. Skotačení na lesním  hřišti doplnili odbornostmi pracovníci ze ZOO Dvůr Králové. Dům dětí a mládeže Jednička oživili dřevěný altán tvořivými dílnami, zaměstnány byly všechny smysly, bylinkový čaj pomohl trochu zahřát a největší úspěch mělo malování na obličej. Dětská šermířská skupina Legenda Aurea pod vedením Zdeňka Másla přiblížila dobu, kdy se nosila těžká zbroj a právo se prosazovalo mečem. Kromě obtěžkání rytířské výbavy bylo možno vyzkoušet střelbu z luku nebo kuše. Do této doby patřila i jízda na koni, tuto dovednost umožnil na ponících Martin Antonín se členkami jezdeckého oddílu Nový svět. Posilnit se dalo u ohniště, kde se opékalo. Jak zacházet s odpadky poradila Eva Šírková z odboru životního prostředí  MěÚ Dvůr Králové. Radim Myslivec pomohl stlouci ptačí budku a lanová dráha provedla přilehlým lesíkem. Kdo se nespokojil s lesíkem, vyrazil na stezku lesního moudra vedenou okolním lesem.

Na této stezce účastníci získali povědomí o turistických značkách, mineralogie probudila zájem sbírat po cestě kamení. Rybaření a myslivost přiblížil Řád svatého Huberta. Členové klubu NATURA povídali o lesních patrech, sokolníci poutavě vyprávěli o tomto starém způsobu lovu a předvedli své dravce. Na závěr ZŠ Schulzovy sady v objektu dílen Hájemství uspořádala výstavu výtvarných děl na téma: Co se děje v lese. Děti měly možnost si vybrat výtvarné dílo, které se jim nejvíc líbilo. Tímto hlasováním se rozhodlo o vítězi v jednotlivých kategoriích. Odměnu nakonec získali všichni účastníci losováním z klobouku v tajemné místnosti, kde byla různá lesní strašidla.

Děkujeme touto cestou obci Vítězná za pomoc na údržbě tohoto areálu, který láká návštěvníky po celý rok. Poděkování všem, kteří jakoukoli měrou podpořili uspořádání této akce. Věříme, že byli všichni spokojeni a těšíme se na další setkání v tomto areálu.

Na závěr dne uspořádal Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu ve spolupráci s Farním úřadem Dvůr Králové nad Labem májovou mši svatou u přírodního památníku svatého Huberta v lese Království. V té nejkrásnější katedrále, kterou dokáže vytvořit les. Za zvuku fanfár na borlice, zpěvu doplněného hrou na kytaru a citeru, modlitbami bylo poděkováno Bohu a svatému Hubertovi za tento nádherný den, kdy si na sebe lidi udělali čas, sešli se a společně oslavili Den lesů.


 

 

více foto ve fotogalerii