Duchovní akce

Duchovní akce

Svatohubertská mše v Rohli 2016

Svatohubertská mše v Rohli se letos konala již potřetí. Začátek byl stanoven na 10.00 hodinu. Krásně vyzdobený kostel sv. Martina přivítal první návštěvníky dlouho před začátkem mše.

Vzácnými hosty byli členové Řádu sv. Huberta se sídlem na Kuksu, Komenda Morava, kteří přijeli i se svým komturem br. Miroslavem Kučerou. V slavnostním průvodu nechyběl kříž, obecní prapor ani kapitální srnec, kterého nesli myslivci, následovaní členy řádu sv. Huberta, ministrantem a knězem. Celý kostel byl provoněn kadidlem. Mši celebroval zábřežský děkan P. František Eliáš za doprovodu Zábřežských trubačů resp. trubaček a Mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta. Zaplněný kostel byl svědkem krásné mše, která byla sloužena za všechny myslivce, lesníky, přátele přírody a jejich rodiny. Během kázání zazněly i výňatky z velmi aktuálního "Poselství Svatého otce Františka…“ o nebezpečích plynoucích z nezodpovědného využívání naší planety, o ztrátě biodiverzity a ničení ekosystémů s výzvou ke změně postojů při ochraně našeho společného domova. Byla to silná, ale velmi pravdivá slova, nad kterými stojí za to se zamyslet. Letošní mše byla obohacena o požehnání nového hodinového cimbálu, který byl vyroben ve zvonařské dílně paní Marie Tomáškové -Dytrychové v Brodku u Přerova. Finanční prostředky na jeho zhotovení poskytl místní dárce. Na cimbálu je latinský nápis " Tempus fugit" (Čas plyne) a jméno sponzora. Během této slavnosti hosté poprvé uslyšeli krásný, čistý tón tohoto cimbálu, který bude v září zavěšen do věže kostela sv. Martina, odkud bude lidem oznamovat čas. Před závěrečným požehnáním sbor zazpíval Modlitbu ke sv. Hubertovi. Po skončení mše mnozí hosté využili nabízeného občerstvení u místní vodní nádrže, které připravil Rybářský spolek Rohle. V tomto příjemném prostředí byla příležitost k přátelskému posezení. Touto cestou děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na úspěšném zajištění této slavnosti, a všechny zvu již v předstihu na příští Svatohubertskou mši, která se bude konat v Rohli 9. 9. 2017.

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2019 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.