Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex myslivce člena Řádu svatého Huberta se sídlem na Kuksu

 

artikul I.

Myslivec zná, ctí a dodržuje zákonné předpisy upravující myslivost v jeho zemi a v zemích kam byl pozván.

artikul II.

Myslivec ctí, prohlubuje a rozšiřuje všechny zvyky a tradice odkázané nám předky související s výkonem práva myslivosti a lovem .

artikul III.

Myslivec se trvale vzdělává a poznání zákonitostí přírody chápe jako svou potřebu, zvláště v poslání předávat tyto vědomosti mladším myslivcům.

artikul IV.

Myslivec ctí práva a oprávněné zájmy ostatních myslivců a také dbá oprávněných zájmů všech členů lidské společnosti.

artikul V.

Myslivec dbá o mravní čistotu mysliveckého společenství ať v bezprostřední zájmové lokalitě nebo jako celku v celé zemi a jedná a chová se tak, aby mohl být vzorem pro celou společnost.

artikul VI.

Myslivec chápe zvěř jako živočichy, kteří jsou neoddělitelnou a úplnou součástí přírodního ekosystému jako celku a tím nenahraditelnou součástí přírody a součástí našeho života.

artikul VII.

Myslivec prokazuje zvěři úctu.Stará se o ni, chrání ji a ctí a po ulovení jí prokazuje úctu podle myslivecko-etických zvyklostí.

artikul VIII.

Myslivec chápe účast na lovu jako čest, které se mu dostalo a je-li pozván k lovu mimo svoji honitbu chová se podle zvykových a společenských pravidel.

artikul IX.

Myslivci nesmí zvěř sloužit jen jako živý lovecký terč, jako zdroj střelecké zábavy. Lov nesmí být motivován toliko ekonomickými a komerčními aspekty.

artikul X.

Myslivec při své činnosti spolupracuje s ostatními členy mysliveckých společností, s domácími a zahraničními myslivci a organizacemi.

 

Schválila Rada mistrů ŘsH dne 24.06.2002

Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu

Sídlo

Řád svatého Huberta 
se sídlem na Kuksu
544 43 Kuks
okres Trutnov
Česká republika

Kontakty

E-mail: webmaster@radsvatehohuberta.cz

Newsletter

© 2019 Řád sv.Huberta. Všechna práva vyhrazena.